این اداره با هدف حمایت از پژوهشگران ، ارتقاء توانمندی پژوهشی اعضاء هیئت علمی و کارکنان ، سازماندهی و اداره کلیه طرح های پژوهشی دانشکده را به عهده دارد. یکی از مهمترین فعالیت های این اداره بررسی و کارشناسی طرح های پژوهشی بر اساس الویت های تعیین شده و حمایت در اجرای آن ها می باشد.
تعداد بازديد اين صفحه: 3515
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19032590 تعداد بازديد زيرپورتال: 325087 اين زيرپورتال امروز: 295 سایت در امروز: 11199 اين صفحه امروز: 1