ردیف

نام کارگاه

تاریخ کارگاه

مدرس

1

: کارگاهپیشرفته جستجو در بانک های اطلاعاتی

25/6/98

26/6/98

سرکار خانم ممتازان و سرکار خانم پروین

2

ژورنال یابی  

3/3/98

جناب آقای دکتر قنبری ، سر کار خانم ممتازان و سرکار خانم پروین

3

شاخص های علم سنجی  

4/3/98

سرکار خانم ممتازان و سرکار خانم پروین

 

لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل 

 1395

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

اخلاق در پژوهش زیست پزشکی

95/2/5

دکتر احسان کوشکی

جستجوی منابع الکترونیک

95/12/17

آقای دکتر عابدین حسینی

نقد و داوری تخصصی مقالات

95/11/20

آقای دکتر آشتیانی

علم سنجی

95/11/26

سرکار خانم ممتازان

نگارش و انتشار مقالات علمی

95/11/19

آقای دکتر آشتیانی

تجاری سازی فناوری

95/11/12

آقای دکتر خالقی

اخلاق در پژوهش

95/11/11

آقای دکتر محسن فدوی

پزشکی مبتنی بر شواهد

95/12/14

آقای دکتر برادران -آقای دکتر کوهپایه زاده

Systematic Review/Cohort Review

95/12/4

آقای دکتر کسانی

لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل 

1396

علم سنجی

96/2/20

دکتر پیام کبیری

مدیریت نرم افزار منابع

96/2/21

دکتر پیام کبیری

مرور سیستماتیک

14 و 15 96/11

دکتر پروین عابدی

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

96/12/19

دکتر احسان شمسی گوشکی

کتابدار بالینی

96/12/20

دکتر حلی
دکتر صباغی نژاد
دکتر باجی

تعداد بازديد اين صفحه: 331
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22438483 تعداد بازديد زيرپورتال: 44807 اين زيرپورتال امروز: 98 سایت در امروز: 15327 اين صفحه امروز: 1