اخبار

.

مرکز تحقیقات ومطالعات نیروی انسانی سلامت در راستای  اولویتهای پژوهشی 5ساله خود تا سال 1404 ودرپاسخ به رفع نیازهای پژوهش های کاربردی مرتبط با سرمایه های انسانی سلامت، آمادگی خودرا برای پذیرش طرح های پیشنهادی در خصوص موضوعات عنوان شده اعلام میدارد. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص عناوین طرح های پیشنهادی وشرایط شرکت در فراخوان به صفحه الکترونیک معاونت توسعه مدیریت ومنابع به نشانی : http://mrd.behdasht.gov.irویا به صفحه الکترونیکی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی به نشانی : http://behdash.gov.ir مراجعه نمایند.


بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 167574
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19031926 تعداد بازديد زيرپورتال: 325066 اين زيرپورتال امروز: 280 سایت در امروز: 10535 اين صفحه امروز: 134